OBIEKTY TURYSTYCZNE

 KAPLICA "NA WODZIE"

Kaplica pod wezwaniem św. Józefa Robotnika wzniesiona w 1901 r. w miejscu dawnych łazienek zdrojowych. Osobliwe usytuowanie kaplicy wiązało się według lokalnej tradycji z zarządzeniem władz carskich,  które zabraniało budowy obiektów sakralnych na "ziemi ojcowskiej"; kapliczkę zbudowano więc "na wodzie". Kaplica reprezentuje styl szwajcarsko-ojcowski i jest interesującym przykładem budownictwa stylowego, opartego na miejscowych i zapożyczonych motywach zdobniczych. Kaplica pozostaje w użytkowaniu kulturowym i jest dostępna do zwiedzania w niedziele i święta między nabożeństwami.

*Partyka J., Ojcowski Park Narodowy-Przewodnik, MUZA SA, Warszawa 1998

Msze święte w Parafii Ojców

- w  niedziele i uroczystości o godz. 8.00, 10.00 i 18.00**; - w piątki o godz. 18.00 (17.00). *Uwaga: w październiku Msza św. wieczorna będzie odprawiana nie o godz. 18.00, ale o godz. 16.00. **W okresie od listopada do kwietnia nie będzie odprawiana w Ojcowie niedzielna Msza św. wieczorna.

 PUSTELNIA BŁ. SALOMEI

Gród obronny i klasztor Klarysek powstały w przysiółku zwanym Grodzisko w połowie XIII wieku z fundacji Księcia krakowskiego Bolesława Wstydliwego. W klasztorze tym przebywała siostra fundatora, księżna Salomea. Klaryski przybyły tu z Zawichostu; w 1320 r. zgromadzenie zostało przeniesione do Krakowa . Miejscem tym zainteresowano się ponownie w początkach XVII stulecia, gdy księżna Salomea została zaliczona w poczet błogosławionych. Wzniesiono tu wówczas niewielki kościółek. Po roku 1677 z inicjatywy ks. Sebastiana Piskorskiego wybudowano istniejące do dziś barokowe założenie pustelni. Składa się na nie oprócz wspomnianego kościółka szereg obiektów mających upamiętnić pobyt w tym miejscu bł. Salomei: eremy i pustelnia. Swoistą ciekawostką jest ustawiona przed eremami kamienna figura słonia dźwigającego na swym grzbiecie strzelisty obelisk.

*Wiśniowski B., Informator Ojcowski, Stowarzyszenie Przyjaciół Ojcowa, Ojców 2008

Msze święte w Grodzisku:

- w niedziele o godz. 12.00 - w środy o godz. 18.00 (17.00)

ZAMEK PIESKOWA SKAŁA

Zamek w Pieskowej Skale powstał w XIV w., za panowania Kazimierza Wielkiego, jako królewska strażnica strzegąca ważnego traktu handlowego łączącego Kraków z Wrocławiem. Już od końca XIV w. zamek był rezydencją możnych rodów rycerskich i magnackich. Kolejni właściciele (Szafrańcowie, Zebrzydowscy, Wielopolscy, Mieroszewscy) przebudowywali zamek dostosowując go do swoich potrzeb. Centralną częścią zamku jest renesansowy dziedziniec arkadowy z drugiej połowy XVI w., będący miniaturą dziedzińca zamku na Wawelu. W zamku mieści się muzeum - oddział zamku Królewskiego na Wawelu. Ekspozycja przedstawia przemiany w sztuce europejskiej od XIV wieku do 20-lecia międzywojennego. W zamku czynna jest kawiarnia-restauracja, księgarnia oraz sklepik i stoisko z pamiątkami. Wycieczkę do Pieskowej Skały można połączyć ze spacerem po malowniczej dolinie Prądnika ze słynną Maczugą Herkulesa.

*Wiśniowski B., Informator Ojcowski, Stowarzyszenie Przyjaciół Ojcowa, Ojców 2008

GODZINY OTWARCIA:

maj – wrzesień - poniedziałek nieczynne - wtorek-czwartek 9 00 – 17 00 - piątek 9 00 – 13 00 - sobota-niedziela 10 00 - 18 00 kwiecień i październik - poniedziałek nieczynne - wtorek-czwartek 10 00 – 16 00 - piątek 10 00 – 13 00 - sobota-niedziela 10 00 – 16 00 listopad – marzec: - poniedziałek nieczynne - wtorek-piątek czynne po dokonaniu z jednodniowym wyprzedzeniem - zgłoszenia dla grupy minimum 15 osób - sobota-niedziela 10 00 - 16 00 (wejścia w godzinach 10 00, 11 00, 13 00, 14 00) Podane godziny otwarcia dotyczą ekspozycji muzealnych. Ostatnie wejście na godzinę przed zamknięciem muzeum. Muzeum nieczynne w dniach: 1 stycznia, Sobota i Niedziela Wielkanocna, 1 listopada, 24 i 25 grudnia Uwaga! - 13.IV, 1.V, 3.V, 11. VI, 15.VIII, 11.XI, 26.XII muzeum otwarte tak jak w niedzielę w danym miesiącu.

JASKINIA CIEMNA

Zaliczana jest do najcenniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce. Stanowi fragment dawnego systemu podziemnych korytarzy i komór, o łącznej długości 230m. Wnętrze jaskini jest wilgotne temperatura wynosi + 7°C przez cały rok. Z fauny oprócz owadów bezskrzydłych można spotkać ćmy i białe wije, zimują tu także nietoperze (zwykle nocki duże i podkowce małe), w liczbie ok. 20 okazów.

*Partyka J., Ojcowski Park Narodowy-Przewodnik, MUZA SA, Warszawa 1998

Jaskinia Ciemna Otwarta od 28 kwietnia do 7 października w godzinach od 10.00 do 17.00 (ostatnie wejście).

Ceny biletów: » opłata normalna - 6,50 zł » opłata ulgowa - 4,50 zł

JASKINIA ŁOKIETKA

Największa jaskinia na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Położona jest w części przy szczytowej Góry Chełmowej, na zboczu opadającym w stronę Doliny Sąspowskiej. Składa się z trzech komór i licznych łączących korytarzy o całkowitej długości ok.320 m. Według popularnej legendy na przełomie XIII i XIV w. po zajęciu Krakowa przez wojska króla czeskiego Wacława II schronił się tu późniejszy król polski, Władysław Łokietek. Obecnie poszczególne części Jaskini nawiązują do tej legendy swoimi nazwami: wędrując z przewodnikiem trafiamy najpierw do Sali Rycerskiej, później Kuchni a, a na koniec do Sypialni. O legendzie przypomina również krata w formie sieci pajęczej zamykająca wejście do jaskini. Jaskinia Łokietka jest najliczniej odwiedzanym obiektem turystycznym na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, rocznie zwiedza ją około 100 tys. turystów.

*Wiśniowski B., Informator Ojcowski, Stowarzyszenie Przyjaciół Ojcowa, Ojców 2008

Grota Łokietka Czynna codziennie od 14 kwietnia do 28 października oraz 3, 4, 10, 11 listopada w godz. od 9.00 do 18.30 (kwiecień-sierpień, ostatnie wejście), do 17.30 (wrzesień), do 16.30 (październik), do 15.30 (listopad).

Ceny biletów: » opłata normalna - 7,50 zł » opłata ulgowa - 5,50 zł

ZAMEK W OJCOWIE

Zamek królewski został wzniesiony w połowie XIV wieku z fundacji Kazimierza Wielkiego. Tradycja mówi, że król nazwał nowo powstałą warownie "Ociec u Skały" na cześć swojego ojca, Władysława Łokietka. Stąd wywodzi się nazwę wsi Ojców. Do końca osiemnastego stulecia zamek był siedzibą królewskich starostów. W drugiej połowie XVII wieku zamek był częściowo przebudowany przez starostów z rodu Korycińskich. W pierwszej połowie XIX wieku popadł w ruinę, poddaną konserwacji na przełomie stuleci. Z dawnej warowni zachowały się o dziś masywna, ośmioboczna wieża, wzniesiona z wielkich bloków kamiennych, częściowo zrekonstruowany budynek bramy mieszczący ekspozycję ukazującą dzieje zamku. Zachowała się także studnia na dziedzińcu, resztki murów obronnych oraz filary mostu zwodzonego prowadzącego niegdyś do bramy zamku. Usytuowany na wysokiej skale zamek , zbudowany z miejscowego kamienia wapiennego, jest przykładem wyżynnej warowni, wykorzystującej naturalne walory obronne miejsca.

*Wiśniowski B., Informator Ojcowski, Stowarzyszenie Przyjaciół Ojcowa, Ojców 2008

Godziny otwarcia: Czynne od dnia 13 kwietnia do dnia 11 listopada (1 listopada nieczynne), w godzinach:

od 10.00 do 16.45 (kwiecień, ostatnie wejście), do 17.45 (maj-sierpień), do 16.45 (wrzesień), do 15.45 (październik), do 15.00 (listopad). W niedziele i święta czas otwarcia przedłuża się o jedną godzinę. Ceny biletów: - normalny 2,50 zł. - ulgowy 1,50 zł.

"NA POSTOJU"

"POD ŁOKIETKIM" - MUZEUM IM. PROF. WŁ. SZAFERA

W murach tego budynku tkwią resztki zamkowego browaru, przebudowanego w drugiej połowie XIX wieku na pierwszy hotel uzdrowiskowy w Ojcowie. W 1863 roku stacjonował tu oddział powstańców Apolinarego Kurowskiego. Obecnie budynek jest siedzibą muzeum przyrodniczego Ojcowskiego Parku Narodowego. Ekspozycja prezentuję: geologię, pradzieje, faunę i florę doliny.

*Wiśniowski B., Informator Ojcowski, Stowarzyszenie Przyjaciół Ojcowa, Ojców 2008

Muzeum Przyrodnicze im. Władysława Szafera

Godziny otwarcia: Czynne codziennie oprócz poniedziałków: dni powszednie - w godz. od 9.00 do 15.00 (ostatnie wejście) w dni wolne od pracy - od 10.00 do 16.00 (ostatnie wejście) Ceny biletów normalny - 10,00 zł normalny tylko za projekcję filmu 3D - 3,00 zł ulgowy - 7,00 zł ulgowy tylko za projekcję filmu 3D - 2,00 zł