REGULAMIN

 1. Doba noclegowa trwa od godz. 15.00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 dnia następnego. W szczególnych przypadkach można ustalić inne godziny.
 2. Należność za cały pobyt jest regulowana w dniu przyjazdu i nie podlega zwrotowi.
 3. Wszelkie należności winny być dokonywane w formie gotówkowej.
 4. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać domku/pokoju osobom trzecim. Domek/pokój nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszoną przy rezerwacji
 5. Domek/pokój jest przekazywany gościom w użytkowanie i odbierany przy wyjeździe przez właściciela. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru kluczy.
 6. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałych z ich winy.
 7. Goście są zobowiązani zawiadomić właściciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 8. Za rzeczy pozostawione w domku/pokoju właściciel nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku/pokoju.
 9. W domku znajduje się pościel na jeden okres wynajmu. W przypadku zniszczenia pościeli np. plamy, dziury itp. najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów w wysokości 100zł jeden komplet pościeli + 100 zł w przypadku zniszczenia (plamy, dziury itp.) kołdry bądź poduszek.
 10. Goście proszeni są o ściągnięcie pościeli po zakończonym pobycie.
 11. Goście zobowiązują  się do podstawowego sortowania śmieci tzn. plastik, szkło, inne w przypadku braku sortowania naliczana jest opłata w wysokości 20 zł.
 12. Ze względu na drewnianą konstrukcję domku należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Zabrania się palenia oraz używania urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domku/pokoju.
 13. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu „noclegi u Opalskich” pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 14. Na terenie obiektu „noclegi u Opalskich” obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 7:00
 15. Zachowanie gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości.
  *Zastrzegamy możliwość odmówienia dalszego świadczenia usług osobie, która narusza ww pkt. regulaminu bez prawa do zwrotu opłaty za niewykorzystany nocleg.
 16. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody  i straty materialne  wczasowiczów na terenie obiektu „noclegi u Opalskich”, wynikłe z przyczyn od niego niezależnych np.: warunki atmosferyczne (wichury, gradobicia, powodzie itp.),  oraz za rzeczy pozostawione lub skradzione w miejscu pobytu.
 17. Właściciel wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu przez osoby przebywające na terenie obiektu „Noclegi u Opalskich”, pełną odpowiedzialność za wczasowiczów przebywających na terenie obiektu ponosi Najemca.
 18. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony samochód, oraz znajdujące się w nim rzeczy.
 19. Najemca zobowiązuje się do okazania dokumentu ze zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości.
 20. wynajem domku/pokoju oznacza znajomość i akceptacje powyższego regulaminu.